Sportcentrum           775 296 669

Badminton a Tenis  739 457 397

general Terms and conditions
Pro přihlašování pomocí rezervačního systému CLUBSPIRE je nutné provést registraci. Prosíme vyplňte i nepovinné údaje pro lepší komunikaci s Vámi.
Pokud máte kredit v systému starém, na požádání Vám vše převedeme do systému nového (není to prováděno automaticky, kvůli vyčištění nepoužívaných účtů).
Když zapomenete přihlašovací údaje, systém Vám na mailovou adresu pošle nové (nemusíte zakládat účet znovu).
Lekci je možné objednat a výběr platby (permicí, Matýskem, hotově, z depositu, dárkovým šekem atd.) provedete na recepci Sportcentra.
Můžete také zadát k zaplacení a budete navedeni k úhradě z depositu.
Objednané skupinové lekce a lekce Power Plate lze 6 a více hodin před začátkem stornovat (přes detaily rezervace).
Rezervace se stávají závaznými 6 a méně hodin před začátkem lekce a při jejím stornu účtujeme poplatek ve výši 100% z ceny lekce (stejně jako doposud).
Hra tenisu a badmintonu lze bez stornopoplatků zrušit 24 hodin před jejím začátkem. Při zrušení v pásmu 12-24 hodin před začátkem hry, je účtován stornopoplatek 50% z ceny kurtu, 6-12 hodin před začátkem hry, je účtován stornopoplatek 75% z ceny kurtu a méně jak 6 hodin před začátkem hry, je stornopoplatek 100% z ceny kurtu.
Na lekci se múžete napsat jako náhradníci a pokud se místo uvolní, budete dosazeni na jeho místo spolu se zasláním sms. Při náhradnické rezervaci je potřeba vyplnit včechny její složky a mít zadané spráné telefonní číslo v profilu.
Lekce se konají při počtu minimálně 3 přihlášených lidí. Pokud je lidí míň, informujeme Vás s dostatečným předstihem smskou. Na lekce Power Platu minimální počet lidí není stanoven a cvičíme i s jedním člověkem.
Pro rychlejší odbavování nabízíme možnost identifikační Maty karty oproti vratné záloze 90,- Kč.
Pokud je kredit dobíjen pomocí šeků, stravenek, nebo kartou Benefity, nepřiřazuje se k takto nabitému kreditu slevové pásmo a lekce jsou tudíž placeny v základní ceně.