Sportcentrum           775 296 669

Badminton a Tenis  739 457 397

News and announcements

COVID OPATŘENÍ.

05 October 2020

Od 22.11.2021 je nutné, dle nařízení vlády, předložit při návštěvě Sportcentra Maty doklad o očkování, nebo prodělaném onemocnění Covid-19.